Kinderdagverblijven en Peuteropvang

De kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties zijn weer volledig geopend sinds 8 februari. Dit zijn de maatregelen en richtlijnen waar we ons met z’n allen aan moeten houden.

Algemene maatregelen en richtlijnen
In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden niet (altijd) mogelijk en wenselijk. Daarom hanteren wij het volgende:
– Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
– Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden;
– Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden;
– Ouders en medewerkers dragen tijdens de overdracht een mondkapje. De overdracht houden we kort. Belangrijke informatie kan telefonisch of via de Konnect app gedeeld worden.

Thuisblijfregels voor kinderen
Kort samengevat gelden de volgende richtlijnen:
– Kinderen die hoesten en/of koorts hebben blijven thuis;
– Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben;
– Als iemand in het huishouden van het kind klachten heeft die bij corona passen blijft het kind thuis;
– Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang;
– Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is op COVID-19, moeten kinderen wachten totdat die persoon 24 uur klachtenvrij is en daarna nog 10 dagen thuisblijven.
Indien een kind geen klachten heeft en er niemand in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen

Buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang blijft helaas nog gesloten. Vooralsnog tot en met 16 april. Deze periode kan nog verlengd worden. We bieden wel noodopvang aan. Hier kunnen ouders gebruik van maken indien ze een cruciaal beroep hebben.

Heeft u noodopvang nodig? Neem dan contact op met ons centraal bureau op telefoonnummer 045-5426688.