Pedagogisch beleid Kinder Opvang Parkstad werkt volgens een pedagogisch beleidsplan. U kunt deze hier inzien.

Goede medewerkers En we willen ook kwaliteit uitdragen naar onze medewerkers. Zij moeten zich prettig voelen bij Kinder Opvang Parkstad. We willen een goede werkgever zijn. En andersom willen wij goede medewerkers die weten wat uw kind nodig heeft en dat biedt.

GGD Alle locaties worden in opdracht van de gemeente Kerkrade, Landgraaf, Brunssum en Heerlen jaarlijks geïnspecteerd door de GGD op alle eisen van de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Klik hier voor de inspectierapporten

Uw mening is belangrijk U als ouder wordt ook gevraagd naar uw mening over onze kwaliteit in het klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen we ook bij onze medewerkers. Zo kunnen we continu bijsturen waar nodig en onze kwaliteit blijvend optimaliseren! Elke locatie heeft een oudercommissie met adviesrecht in het beleid van Kinder Opvang Parkstad.

Toch een klacht? Mocht u een klacht hebben, dan is het prettig dat u dat direct met ons opneemt. Wellicht kunnen we het direct voor u oplossen via de klachtenbehandeling klanten, U kunt deze hier inzien. Mocht u er toch niet uitkomen met ons, dan kunt u zich altijd richten tot de onafhankelijke geschillencommissie.