Wie kan er deelnemen aan de oudercommissie?
Aan de oudercommissie nemen ouders deel die graag meedenken en een steentje willen bijdragen aan de verbetering van opvang. Mensen die begrijpen waar het om draait in de professionele kinderopvang en die meehelpen om van Kinder Opvang Parkstad een tweede thuis te maken. Leden die erop toe zien dat wij ons werk uitstekend verrichten met de kwaliteit, betrokkenheid en flexibiliteit die van ons mag worden verwacht. Maar ook ouders die hun hand niet omdraaien om zo nu en dan een kinderfeestje of picknick te organiseren.

Opbouwend overleg
De oudercommissies behartigen kortom de belangen van alle kinderen en hun ouders bij de locaties. Ze komen zo’n zes keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast hebben ze twee keer per jaar direct overleg met de directie van Kinder Opvang Parkstad. Tijdens dit overleg hebben de oudercommissies een zogeheten verzwaard adviesrecht ten aanzien van beleidsontwikkelingen op het gebied van pedagogiek (opvoedkunde), veiligheid, gezondheid, voeding, prijswijzigingen en openingstijden. U kunt als ouder dus op veel terreinen die uw kind aangaan uw stem laten horen.

Inzet oudercommissies
We zijn altijd op zoek naar ouders die willen deelnemen aan de oudercommissie. Dus voelt u zich aangesproken? Heeft u goede ideeën over kinderopvang in het algemeen en over het verbeteren van de opvanglocatie van uw kind? En vindt u het leuk af en toe een handje meehelpen bij het organiseren van activiteiten? Meld u dan aan als lid van de oudercommissie!

Hieronder zetten we graag nog even op een rij wat uw rol en bijdrage kan zijn in een oudercommissie:

Wilt u zich aanmelden of heeft u nog vragen over de oudercommissies? De pedagogische medewerkers op uw locatie vertellen u graag hoe u kunt bijdragen aan de ontwikkeling van Kinder Opvang Parkstad. Uiteraard kunt u ook een keer bij een oudercommissie aanschuiven om te zien hoe het in zijn werk gaat. Ook bij het Centraal Bureau kunt u terecht met uw vragen.

Centraal Bureau
Kinder Opvang Parkstad
Akerstraat 149
6466 HD  Kerkrade
045-542 66 88

Klik hier om de folder van de oudercommissie te bekijken