Waarom kiezen voor peuteropvang?

We werken op alle vestigingen met de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit houdt in dat de kinderen meedoen aan het educatieve programma ‘Speelplezier’, gericht op de spraak- en taal ontwikkeling. Eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden worden op deze manier snel ontdekt en aangepakt. Waar nodig zetten we specialisten zoals logopedisten of jeugdgezondheidszorg in of bieden onze medewerkers kinderen extra begeleiding. Peuters (2 tot 4 jaar) krijgen niet alleen de kans om lekker te ravotten, maar ze worden ook vanaf het moment dat ze bij ons komen, gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat ze goed leren luisteren, leren informatie op waarde in te schatten en hun eigen ideeën te verwoorden. Niet alleen naar elkaar toe, maar ook naar volwassenen. Onze pedagogisch opgeleide medewerkers besteden aandacht aan alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen.

Wat kost dat?


Advies op maat

Onze afdeling planning & plaatsing helpt u graag verder met advies op maat. Schroom niet om contact op te nemen om de opvang te kiezen die bij u en uw gezin past.

Maak een afspraak

Tarieven

Onze afdeling Planning & Plaatsing maakt u graag vrijblijvend een persoonlijke kostenberekening. Dan weet u precies wat de opvang in uw geval kost.

Lees meer

Rekenmodule

Om een schatting te krijgen van de kosten van de kinderopvang, kunt u alvast onze handige rekenmodule invullen?

Berekenen

Informatiepakket

Alle informatie over vestigingen en kosten vindt u op onze website. We hebben het originele informatiepakket daarom verwijderd van de website.