Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerker op peuteropvang de Boschkabouters. Zowel bij de VvE-groep als bij de reguliere groep. In beide groepen ben ik nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Al spelend verkennen ze de wereld en leren ze rekening met elkaar houden.”

“Bij de VvE-groep help ik peuters met een mogelijke taalachterstand. Dat past perfect in de visie van Kinderopvang Parkstad, waarin het kind centraal staat. Wij zorgen dat het kind zich onder de beste omstandigheden naar zijn volledige potentie kan ontwikkelen.”


Lucienne Paffen Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Schminken voor carnaval
Spelen in de vormenkubus
Samen koken in de huishoek
Spelen in de bouwhoek
Verstoppertje spelen
Klaar om buiten te gaan spelen
Lekker bewegen buiten
Handjes wassen voor het eten

Lekker dichtbij


Adresgegevens

Veeweg 73
6374 AN Landgraaf

Meer info over de peuteropvang Boschkabouters

  • Maandag t/m vrijdag van 08:00-13:30 uur en van 14:00-16:30 uur

Zoals de meeste speelzalen van Kinder Opvang Parkstad is de peuteropvang ondergebracht in een basisschool, in ons geval is dat basisschool de Wegwijzer.

De peuters hebben een grote vrolijke speelzaal tot hun beschikking om lekker te kunnen spelen. Tevens is er een mooie buitenspeelplaats en kan men gebruik maken van de gymzaal van de basisschool. Peuteropvang Boschkabouters is een VVE-zaal, dat wil zeggen dat één van de groepen werkt met Voor-en Vroegschoolse Educatie waarbij het accent ligt op het stimuleren van de spraak-en taalontwikkeling bij kinderen. Men werkt volgens de methode “Speelplezier”, een methode die inspeelt op de belevingswereld van de kinderen en die veel ruimte geeft voor ieders talenten en interesses.

Met 2 jaar mogen de kinderen 1 dagdeel naar de peuteropvang komen. Vanaf 2.5 jaar minimaal 2 dagdelen en maximaal 4 dagdelen ( In het geval van 4 dagdelen is dit altijd een combinatie van 2 ochtend dagdelen en 2 middag dagdelen).

Kom gerust eens vrijblijvend kijken!