Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben werkzaam als pedagogisch medewerker op peuteropvang de Boschkabouters. Ik ben nauw betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen. Al spelend verkennen ze de wereld en leren ze rekening met elkaar houden.”

“Bij ons is elk kind gelijk en staat het kind centraal. Wij zorgen ervoor dat het kind zich onder de beste omstandigheden naar zijn volledige potentie kan ontwikkelen.”


Lucienne Paffen Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Schminken voor carnaval
Spelen in de vormenkubus
Samen koken in de huishoek
Spelen in de bouwhoek
Verstoppertje spelen
Klaar om buiten te gaan spelen
Lekker bewegen buiten
Handjes wassen voor het eten

Lekker dichtbij


Adresgegevens

Veeweg 73
6374 AN Landgraaf

Meer info over de peuteropvang Boschkabouters

  • Maandag t/m vrijdag van 08:00-13:30 uur en van 14:00-16:30 uur

Zoals de meeste speelzalen van Kinder Opvang Parkstad is de peuteropvang ondergebracht in een basisschool, in ons geval is dat basisschool de Wegwijzer.

De peuters hebben een grote vrolijke speelzaal tot hun beschikking om lekker te kunnen spelen. Tevens is er een mooie buitenspeelplaats en kan men gebruik maken van de gymzaal van de basisschool. Peuteropvang Boschkabouters is een VVE-zaal, dat wil zeggen dat één van de groepen werkt met Voor-en Vroegschoolse Educatie waarbij het accent ligt op het stimuleren van de spraak-en taalontwikkeling bij kinderen. Men werkt volgens de methode “Speelplezier”, een methode die inspeelt op de belevingswereld van de kinderen en die veel ruimte geeft voor ieders talenten en interesses.

Met 2 jaar mogen de kinderen 1 dagdeel naar de peuteropvang komen. Vanaf 2.5 jaar 4 dagdelen. Dit is altijd een combinatie van 2 ochtenden en 2 middagen.

Nauw contact met de gekoppelde basisschool
Alle VVE-locaties hebben een koppelschool. Zowel in het onderwijs als de opvang is er veel aandacht voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Er vindt goed overleg plaats tussen de pedagogisch medewerkers van Kinder Opvang Parkstad en de leerkrachten van de koppelschool. Dit maakt de stap naar de basisschool straks klein. Dankzij mooie programma’s en structuren biedt de opvang een herkenbare en vertrouwde omgeving. De pedagogisch medewerkers hebben de directe contacten met de scholen. Hierbij kunt u denken aan het afstemmen van VVE thema’s, organiseren van gezamenlijke activiteiten en vieringen maar daarnaast ook het overdragen van kinderen die gaan starten bij de basisschool. Zij hebben vier keer per jaar een koppeloverleg en bespreken daarbij de doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Ook maken we afspraken over de invulling en de richting die we in gaan met betrekking tot VVE.

Peuteropvang Boschkabouter werkt samen met Basisschool de Wegwijzer.

Kom gerust eens vrijblijvend kijken!