Altijd een vertrouwd gezicht


“Sinds 10 jaar werk ik als pedagogisch medewerker bij peuteropvang Hummelhof. Met veel plezier trouwens. Ik vind het echt een eer dat ouders hun kind aan mij en het team toevertrouwen en dat ik een klein onderdeel mag zijn in de ontwikkeling van hun kind. Elke keer als ik zie dat een kind groeit ben ik trots.”

“Het team van Hummelhof is maar klein, maar heeft wel alle expertise op het gebied van opvang in huis. Het is onze taak om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling, op elk mogelijk vlak. Bovendien zorgt een klein team dat er altijd een vertrouwd gezicht in de groep aanwezig is.”


Joyce Ledoux-van de Warenburg Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Aan tafel om samen een tussendoortje te eten
Demonstratiespel door de pedagogisch medewerkers
Begeleid spel in de bouwhoek
Bouwen tijdens het thema vormen en kleuren
Ik word later kok,of toch fotograaf?
Samen op de foto
Juf, nu mag jij op de foto!
Samen spelen

Lekker dichtbij


Adresgegevens

Anselderlaan 10
6471 GL Kerkrade

Meer info over de peuteropvang Hummelhof

  • Gelegen in de basisschool de Veldhof
  • Geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-11.40 uur en van 12.00-15.00 uur
  • Gesloten tijdens erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er veel aandacht voor spelactiviteiten, taalontwikkeling en thema’s die aansluiten op de belevingswereld van peuters. De locatie is huiselijk en prikkelend, zodat uw kind zijn fantasie de volle loop kan laten gaan! Wij werken samen met basisschool de Veldhof en stemmen thema’s, activiteiten en pedagogische aanpak op elkaar af. Zo scheppen wij een stuk herkenning en doorgaande lijn voor uw peuter en maakt uw peuter een vliegende start!

De 2 jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 3 uur als het twee jaar is. Vanaf 2,5 jaar (mits er plaats is) mag uw kind vier dagdelen per week komen. De dagdelen worden op locatie door de medewerkers ingepland.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema wordt een korte bijeenkomst gepland, waarin we samen de materialen die bij een thema horen bekijken en bespreken zodat u er thuis mee aan de slag kunt gaan.