Teams op Reuzefijn:
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben in 2018 begonnen bij kinderdagverblijf Reuzefijn. Daar ben ik werkzaam als pedagogisch medewerker bij groep 2, dat is de groep ná de babygroep. Ze staan echt midden in de wereld van het ontdekken. Er is zoveel leuk aan mijn werk. Die glimlachen en de begroetingen, het groeien, het observeren, het samen doen van activiteiten.”

“Het voordeel van Kinderopvang Parkstad is dat overal in de regio wel een locatie in de buurt ligt. Op al die locaties mag je als ouder gediplomeerde pedagogisch medewerkers verwachten. Ook bij Reuzefijn natuurlijk. Mijn collega’s en ik zorgen met veel liefde voor de kinderen.”


Diana Maessen Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik werk inmiddels negen jaar voor Kinderopvang Parkstad, waarvan acht jaar voor BSO Reuzefijn. Daar zit ik bij de jongste groep; dat zijn de kinderen van 4 t/m 6. Elke dag is er anders, al geldt dat voor alle locaties van Kinderopvang Parkstad.”

“Kinderen reageren ook elke dag anders op situaties. Zij leren van ons en wij leren ook van hen. Onze rol is heel duidelijk. We laten kinderen op een veilige manier ontdekken en zich ontplooien. Dat doen we onder andere met de verschillende activiteiten die we aanbieden.”


Natascha Postema Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Een gezellig "onderonsje" tijdens het eetmoment
Gezellig een potje tafelvoetbal spelen
Er wordt zoveel mogelijk dagelijks buiten gespeeld
Aandacht voor de sociale vaardigheden zoals, delen en elkaar helpen
Voorlezen of zelf boekjes kijken vinden wij ontzettend belangrijk
Spelen op de mat, gezelligheid en huiselijkheid staan voorop
Hamertje tik blijft nog steeds favoriet
Spelen en ontdekken in de babygroep

Lekker dichtbij


Meer info over het kinderdagverblijf Reuzefijn

  • Gelegen in het centrum van Kerkrade van de voormalige karakteristieke LTS
  • Geopend op werkdagen van 7.00-18.30 uur

Verschillende groepen
Bij de babygroep volgen wij het voedingsritme van uw kind. Daarnaast is er alle tijd voor uw baby om te slapen en de wereld om zich heen te ontdekken, of even lekker te knuffelen.
Wanneer uw kind ± 18 maanden is gaat hij/zij over naar de dreumesgroep. Rond het 3e levensjaar gaat uw kind naar de peutergroep en wordt langzaamaan voorbereid op de overstap naar de basisschool. Wij hebben regelmatig contact met de kleuterleerkrachten en sluiten aan bij activiteiten bij basisschool de Diabolo.

Buitenbedjes
Bij Kinderdagverblijf Reuzefijn kan uw baby binnen of buiten slapen. Juist kinderen die wat moeilijker slapen, dromen hier heerlijk weg! Natuurlijk stemmen we dit van tevoren af met u.

Structuur
Kinder Opvang Parkstad werkt met een vaste dagindeling. Dat geeft herkenning en biedt structuur aan uw kind. Zo zijn er vaste eet-, verzorgings- en speelmomenten op een dag en houden we rekening met het slaapritme van uw kind.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er veel aandacht voor spelactiviteiten, taalontwikkeling en thema’s die aansluiten op de belevingswereld van peuters. De locatie is huiselijk en prikkelend, zodat uw kind zijn fantasie de volle loop kan laten gaan!

Buitenspelen
Uw kind speelt dagelijks buiten wanneer het naar kinderdagverblijf Reuzefijn komt. Buitenspelen is gezond, dus dat doen we veel! Een ruime, groene en schaduwrijke buitenspeelplaats, direct grenzend aan het kinderdagverblijf, biedt uw kind de mogelijkheid om naar hartenlust buiten te rennen, fietsen, klimmen, etc.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Wij nemen dan ook uitgebreid de tijd voor de dagelijkse wederzijdse overdracht. Daarnaast wordt u ook nauw betrokken bij de taalstimulering. U wordt op geïnformeerd over de thema’s en woordenschat behorende bij het thema. Zo kunt u dan ook thuis met de taalstimulering aan de slag, die voor uw kind herkenbaar is.

Meer info over de buitenschoolse opvang Reuzefijn

  • Gelegen in het centrum van Kerkrade in de voormalige karakteristieke LTS. Tevens een aparte groep (dependance) voor kinderen van 7 jaar en ouder in basisschool de Diabolo.
  • Geopend op werkdagen van 14.30-18.30 uur (woensdag van 12.30-18.30 uur), voorschools van 7.00-8.30 uur
  • Dependance geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30-18.30 uur

Lekker doen waar je zin in hebt!
Uw kind wordt na school door ons lopend opgehaald bij basisschool Diabolo en St. Ursula. Bij slecht of erg warm weer worden de kinderen van basisschool St. Ursula met onze eigen KOK-bus opgehaald. Samen eten en drinken we wat waarna uw kind kan kiezen wat het wil gaan doen. Er is tijd om te “chillen” of lekker een boekje te lezen, maar uw kind kan ook meedoen aan één van de vele activiteiten die we dagelijks aanbieden, bijvoorbeeld: sport en spel, kunst en natuur.

Veel buitenspelen
Uw kind speelt veel buiten wanneer het naar BSO Reuzefijn komt. Een ruime groene en schaduwrijke buitenspeelplaats, direct grenzend aan het gebouw, biedt uw kinderen de mogelijkheid om naar hartenlust buiten te rennen, fietsen, klimmen, etc. Ook maken we gebruik van het openbare speelterrein bij basisschool Diabolo. In deze basisschool is een dependance voor de kinderen van 7 jaar en ouder. Zij kunnen hier met leeftijdsgenootjes heerlijk spelen en chillen. Daarnaast bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club. We organiseren o.a. dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops.

Kinderinspraak
Uw kind moet zich thuis voelen op de buitenschoolse opvang. Er zin in hebben om na school naar ons toe te gaan. Kinderinspraak vinden wij dan ook zeer belangrijk: uw kind kan aangeven welke activiteiten of uitstapjes het graag zou willen doen. We overleggen samen met de kinderen en kinderwethouder per locatie en stellen zo gezamenlijk een maandelijks activiteitenoverzicht op.

Tijdens de vakantieperiodes zijn wij de hele dag van 07.00-18.30 uur geopend en bieden we een uitdagend vakantieprogramma.