Teams op Spoorzoeker:
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik werk sinds 2015 als pedagogisch medewerker bij peuteropvang Spoorzoeker. Bij Kinderopvang Parkstad ben ik in dienst sinds 2009. Bij Spoorzoeker zorg ik voor het waardevolste bezit van ouders en geniet ik elke dag weer van al die heerlijke kinderuitspraken.”

“Belangrijk in mijn werk is eerst zorgen dat de kinderen zich veilig voelen binnen de nieuwe omgeving. Pas dan kunnen we ze begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. Mijn pabo-achtergrond is dan waardevol. Bij ons komen de kinderen in contact met leeftijdsgenootjes, maar ook met andere volwassenen dan hun ouders. Allemaal belangrijke contacten die de kinderen helpen met het aanleren van sociale vaardigheden.”


Liesbeth Boumans Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben sinds 2010 werkzaam bij Kinderopvang Parkstad en sinds 5 jaar bij BSO Spoorzoeker. Daar ben ik het aanspreekpunt en combineer ik mijn werkzaamheden bij de voorschoolse- en naschoolse opvang met andere taken buiten de groep. Het contact met kinderen is het leukste dat er is, de verhalen die ze vertellen, de gezelligheid. Geen dag is er hetzelfde.”

“We proberen de BSO een ‘tweede huis’ te laten zijn. Zorgen dat de kinderen emotionele veiligheid en geborgenheid voelen. De kinderen, net als wij trouwens, krijgen de ruimte om hun talenten verder te ontwikkelen. Dat is gezond en zorgt voor plezier en een goed gevoel.”


Bo Rozenhart Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Spelen met make-up.
Samen puzzelen.
Samen genieten van een tussendoortje.
Verkleden is zo leuk!
Ik bouw een hoge toren.
Kijk wat lekker …
Lekker bewegen.
Lekker tutten.

Meer info over de peuteropvang Spoorzoeker

  • Gevestigd in basisschool Spoorzoeker
  • Geopend op ma-, di-, woe-, do- en vrijdag van 8.30-11.00 uur en van 12.45-15.15 uur
  • Gesloten tijdens vakanties en erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek speelplezier is er voor de 2,5 jarigen bijzonder veel aandacht voor de taalontwikkeling. Een rollenspel, gesprekjes voeren, vragen stellen: het daagt uw kind uit om te praten en nieuwe woorden te leren. De locatie biedt themahoeken waar uw kind ongestoord kan spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in zijn spel, zonder daarin te sturen.

De 2 jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 2,5 uur in een peutergroep als het twee jaar is. Heeft u een verwijzing vanuit het consultatiebureau dan kan uw kind vanaf 2,5 jaar mits er plaats is vier dagdelen per week komen. Dit is afhankelijk van eventuele taalachterstanden.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema wordt een korte bijeenkomst gepland, waarin we samen de materialen die bij een thema horen bekijken en bespreken zodat u er thuis mee aan de slag kunt gaan.

Contact met de basisschool
Een goed contact met leerkrachten van de basisschool vinden wij zeer belangrijk. Samen stemmen we een aantal thema’s met elkaar af, plannen we gezamenlijke activiteiten en komen we regelmatig bij elkaar kijken op de werkvloer.

Wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar volgens de VVE methodiek begeleidt worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

Meer info over de buitenschoolse opvang Spoorzoeker

  • Gevestigd in de nieuwbouw van basisschool de Spoorzoeker te Kerkrade
  • Geopend van 14.30-18.30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag en op woensdag van 12.00-18.30 uur, voorschools van 6.30-9.00 uur.

Lekker doen waar je zin in hebt!
Uw kind wordt na school door ons opgehaald. Samen eten en drinken we wat waarna uw kind kan kiezen wat het wil gaan doen. Er is tijd om te “chillen” of lekker een boekje te lezen, maar uw kind kan ook meedoen aan één van de vele activiteiten die we dagelijks aanbieden op bijvoorbeeld het vlak van sport en spel, kunst en natuur.

Iedere dag buiten!
BSO de Spoorzoeker heeft een ruime buitenspeelplaats waar uw kind zich lekker kan uitleven. Er is een voetbalveld, podium, klimtoestellen, zandbak en veel buitenspeelmateriaal. Iedere dag kunt u ons buiten vinden! Ook wandelen we vaak langs het Wauwelpad waar we gebruik kunnen maken van het aangrenzende bos. Volop uitdaging en avontuur!

Veel mogelijkheden
Binnen BSO de Spoorzoeker zijn veel verschillende mogelijkheden. Zo zijn er twee groepsruimtes ingericht voor de leeftijd van 4 t/m 6 jaar en 7 t/m 12 jaar. Ook kan gebruik worden gemaakt van de ruimtes in de brede school zoals: gang, gymzalen, computerlokaal of handenarbeidlokaal. Vanaf 8 jaar bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club. We organiseren dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops.

Kinderinspraak
Uw kind moet zich thuis voelen bij de buitenschoolse opvang. Er zin in hebben om na school naar ons toe te gaan. Kinderinspraak vinden wij dan ook zeer belangrijk: uw kind kan aangeven welke activiteiten of uitstapjes het graag zou willen doen. We overleggen samen met de kinderen en de kinderwethouder per locatie en stellen zo gezamenlijk een maandelijks activiteitenoverzicht op.

Tijdens de vakantieperiodes voegen wij samen met en in het gebouw van BSO Bombarie. Wij zijn dan de hele dag geopend van 6.30-18.30 uur en bieden we een uitdagend vakantieprogramma.