Teams op Steltloper:
Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben na mijn stage bij Kinderopvang Parkstad blijven hangen. Sinds 2017 ben ik als pedagogisch medewerker vast in dienst bij kinderdagverblijf Steltloper. Bij Steltloper zorgen we voor kinderen van 0 tot 4. We hebben veel contact met de basisschool, om zo de doorgaande lijn in de ontwikkeling in de gaten te houden.”

“Mijn werk is dankbaar werk. Wij bieden kinderen een veilige en uitdagende omgeving aan zodat ze zelf kunnen ontdekken en uitvinden. Daarnaast zijn we bij Steltloper actief in voorschoolse en vroegtijdige educatie (VvE), dat is een programma dat taalontwikkeling stimuleert.”


Lotte Kok Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben 26 jaar werkzaam bij Kinderopvang Parkstad en ga nog elke dag met veel plezier naar peuteropvang de Steltloper, waar ik als pedagogisch medewerker werkzaam ben. Elke dag is weer anders. Niets is zo motiverend als kinderen een veilige, warme en stimulerende omgeving aan te bieden waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen.”

“Met de ouders hebben we verschillende contactmomenten. Uiteraard bij het brengen en halen, maar ook gedurende het jaar kunnen we gesprekken met ouders plannen. Vragen stellen kan sowieso altijd. En we organiseren verschillende activiteiten per jaar waar ouders ook aan meedoen.”


Ine Willems Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben sinds 2004 werkzaam bij Kinderopvang Parkstad. Mijn functie is pedagogisch medewerker en aanspreekpunt bij BSO de Steltloper. Daarnaast werk ik nog twee dagdelen bij peuteropvang de Rakkertjes.”

“Bij ons moeten de kinderen kunnen relaxen; ze hebben op school al zóveel moeten doen. Ook een goede vertrouwensband met de kinderen en de ouders is heel belangrijk. Ik denk dat het goed is als ouders weten dat de teams bij Kinderopvang Parkstad allemaal toegewijd zijn. Dat we ons richten op de competenties van het kind, maar ook het signaleren en zaken bespreekbaar maken.”


Monique Martineau Pedagogisch medewerker/aanspreekpunt

Proef de sfeer

Buiten creatief bezig zijn met stoepkrijt.
Spelen en ontdekken met confetti
Joehoee, wat ga ik snel van de glijbaan
Tijd om te kleuren …
We hebben ook een plek om te chillen.
Samen werken we met hamertje tik
Genieten van het buitenspelen.
Ontdekken wat ik al kan

Meer info over het kinderdagverblijf Steltloper

 • Gevestigd in de Brede School Steltloper, Kerkrade – Oost
 • Geopend van 07:00-18:30 uur
 • Er staat koffie en thee voor u klaar. U kunt zelfs “koffie to go’ meenemen voor onderweg naar uw werk!

Opvang
Kinderdagverblijf Steltloper heeft een babygroep voor kinderen van 0-1,5 jaar, van 1,5-3 jaar en van 3-4 jaar. Kleine groepen en zo een vertrouwde omgeving voor uw baby of peuter. Bij de babyopvang volgen wij het voedingsritme van uw kind. Daarnaast is er alle tijd voor uw baby om te slapen en de wereld om zich heen te ontdekken, of even lekker te knuffelen.

Buitenbedjes
Bij Kinderdagverblijf Steltloper kan uw baby binnen of buiten slapen. Juist kinderen die wat moeilijker slapen, dromen hier heerlijk weg! Natuurlijk stemmen we dit van tevoren af met u.

Structuur
Kinder Opvang Parkstad werkt met een vaste dagindeling. Dat geeft herkenning en biedt structuur aan uw kind. Zo zijn er vaste eet-, verzorgings- en speelmomenten op een dag en houden we rekening met het slaapritme van uw kind.

Steltloper is een prachtig kinderdagverblijf gelegen in een brede school, met ruime en leerrijke speelhoeken. Kinderen kunnen hun fantasie de vrije loop geven. We zetten vaak de deuren open zodat uw kind ook in een andere groep en met andere vriendjes of vriendinnetjes kan spelen. Wel zo leuk!

Voor- en Vroegschoolse Educatie
Kinderdagverblijf Steltloper werkt met een variant van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Speelplezier. De methodiek Speelplezier staat voor samen, volwassenen en kinderen, plezier beleven aan spel. Kinderen leren taal, sociale en cognitieve vaardigheden door samen met andere kinderen te spelen onder leiding van meespelende, inspirerende, meer wetende, sensitieve (rekening houden met gevoelens van anderen), responsieve volwassenen ( adequaat reageren door op de juiste manier in te spelen op de signalen van kinderen).

Gezonde voeding en beweging
Kinderen krijgen gezond tussendoortjes zoals fruit en seizoensgroenten en drinken zoveel mogelijk ongezoete dranken als thee en water en bij hoge uitzondering ongezoet sap. De boterham wordt belegd met mager beleg, zoals ham, kipfilet en magere kaas. Ook wordt dagelijks bewogen door met de kinderen eenvoudige beweegspelletjes te doen. Dat kan zowel binnen als buiten.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema ontvangt u bericht over de nieuwe woordenschat, versjes en liedjes die bij het desbetreffende thema horen. Zo kunt u ook thuis met de taalstimulering aan de slag, die voor uw kind herkenbaar is.

In ons gezellig kinderdagverblijf kunnen de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar naar hartenlust met vriendjes spelen onder toeziend oog van gediplomeerde pedagogische medewerkers.

Meer info over de peuteropvang Steltloper

 • Gevestigd in de Brede School Steltloper, Kerkrade – Oost
 • Speelplezier groep 1: elke dag geopend van 08.30-11.40 uur en van 12.15-15.15 uur
 • Speelplezier groep 2: ma t/m donderdag geopend van 08.30-11.40 uur en van 12.15-15.15 uur
 • Gesloten tijdens erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er voor de 3-jarigen bijzonder veel aandacht voor de taalontwikkeling. Een rollenspel, gesprekjes voeren, vragen stellen: het daagt uw kind uit om te praten en nieuwe woorden te leren. De locatie biedt themahoeken waar uw kind ongestoord kan spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in zijn spel, zonder daarin te sturen. Wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar volgens de VVE methodiek begeleid worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

De 2-jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 3 uur in een peutergroep als het twee jaar is. Vanaf 2,5 jaar, mits er plaats is, kan uw kind vier dagdelen per week komen.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema wordt een korte bijeenkomst gepland, waarin we samen de materialen die bij een thema horen bekijken en bespreken zodat u er thuis mee aan de slag kunt gaan.

Meer info over de buitenschoolse opvang Steltloper

 • Gevestigd in de Brede School Steltloper, wijk Chevremont te Kerkrade – Oost
 • In schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 14:30-18:30 uur
  Op woensdag geopend van 11:30-18:30 uur
  Voorschools geopend van 07.00-9:00 uur
 • In vakantieweken geopend van 07.00-18:30 uur

Lekker doen waar je zin in hebt!
Uw kind wordt na school door ons opgehaald en gaan naar hun eigen huiselijke woonkamer en leefkeuken. Samen eten en drinken we wat waarna uw kind kan kiezen wat het wil gaan doen. Er is tijd om te “chillen” of lekker een boekje te lezen, maar uw kind kan ook meedoen aan één van de vele activiteiten die we dagelijks aanbieden op bijvoorbeeld het vlak van sport en spel, kunst en natuur.

De Bredeschool biedt veel mogelijkheden. Zo is er een speellokaal, een computerruimte en in onze eigen huiskamer is een tv met Nintendo en Wii. Binnen de Bredeschool organiseren we vaak gezamenlijke activiteiten met het jongerenwerk van Impuls, zoals sportmiddagen of we organiseren een playback show of disco. Ook buiten het gebouw zijn er extra speelmogelijkheden. Zo kunnen wij gebruik maken van de sporthal naast de Bredeschool. Aansluitend aan het schoolplein ligt een voetbalveld waar de kinderen graag een partijtje voetballen. Het speelplein van de Bredeschool is groot en geeft de kids alle mogelijkheden om zich uit te leven. Vanaf 8 jaar bieden we kinderen nog meer uitdaging aan in de speciaal voor hen opgerichte Chill Club. We organiseren dans-, muziek-, kunst- en kookworkshops.

Kinderinspraak
Uw kind moet zich thuis voelen op de buitenschoolse opvang. Er zin in hebben om na school naar ons toe te gaan. Kinderinspraak vinden wij dan ook zeer belangrijk: uw kind kan aangeven welke activiteiten of uitstapjes het graag zou willen doen. We overleggen samen met de kinderen en kinderwethouder per locatie en stellen zo gezamenlijk een maandelijks activiteitenoverzicht op.

Tijdens de vakantieperiodes zijn wij de hele dag van 06.30 -18.30 uur geopend en bieden we een uitdagend vakantieprogramma.