Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben 30 jaar geleden begonnen bij Parkstad Kinderopvang als pedagogisch medewerker. Sinds 2012 ben ik locatiemanager en geef ik leiding aan 9 medewerkers op 3 locaties. De combinatie van werken voor kinderen, samen met volwassenen én betrokken zijn bij het beleid van de organisatie maakt mijn functie erg leuk en divers. Ik haal daar veel voldoening uit.”

“Ouders die op zoek zijn naar goede opvang voor hun kinderen adviseer ik te zoeken naar een plek die aansluit bij hun persoonlijke opvattingen. Vertrouw je gevoel! En weet dat een kind zich bij ons ontwikkelt op zijn eigen manier in een veilige omgeving. Daar geven we de kinderen alle ruimte voor.”


Kitty Goebbels Locatiemanager

Proef de sfeer

Spelen in de bouwhoek
Een leuk plakwerkje maken
Samen een toren bouwen
Gezellig met z'n allen op de foto
Aan het wandelkoord lopen naar de gymzaal
Handjes wassen voor het eten
Liedjes zingen
Samen fruit eten

Lekker dichtbij


Adresgegevens

Baronstraat 11
6371 AR Landgraaf

Meer info over de peuteropvang Wereldwijs

  • Maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend 08.45-11.15 uur
  • Maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag 13.00-15.30 uur

Zoals alle speelzalen van Kinder Opvang Parkstad is ook peuteropvang Wereldwijs gevestigd in de gelijk genaamde basisschool Wereldwijs. De peuters beschikken over een mooie lichte ruimte waar ze naar hartenlust kunnen spelen. Tevens is er een aparte buitenruimte met zandbak en wordt er gebruik gemaakt van de gymzaal van de basisschool.

Peuteropvang Wereldwijs is een VVE-zaal. dat wil zeggen dat er in 1 van de 3 groepen gewerkt wordt met Voor- en Vroegschoolse Educatie. In deze groep ligt de nadruk op het extra stimuleren van de spraak-taalontwikkeling van de peuters. Er wordt gewerkt volgens de methode “Speelplezier” , een methode die inspeelt op de belevingswereld van de kinderen en die veel ruimte geeft voor ieders talenten en interesses.

Peuters van Wereldwijs bezoeken de opvang voor 2 of 4 dagdelen.
Komt u gerust eens vrijblijvend kijken!