Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik werk al sinds mijn start bij Kinderopvang Parkstad op verschillende locaties en ben zo meegegroeid in de Speelplezier-methode. Op dit moment werk ik op peuterspeelzaal Woelwaters. Ons doel is om alle kinderen dezelfde kansen en mogelijkheden aan te bieden voordat ze aan de basisschool beginnen.”

“Wij kijken continu naar waar de kwaliteit verbeterd kan worden. Dat geldt ook voor onszelf. Kinderopvang Parkstad geeft iedereen die er werkt de ruimte om eigen passies, hobby’s en talent in te zetten. Dat geldt ook voor de kinderen; iedereen mag zichzelf zijn, dat laten zien en zich zo verder ontwikkelen.”


Cindy Postema Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Kijk, in de huishoek hebben we ook frietjes
In de leeshoek liggen er genoeg boekjes om gezellig lezen
Kleur sorteren met de krijtjes
Wij mogen ons altijd verkleden
Ons konijnenvriendje Snuf leert de peuters nieuwe woorden
Ook op de gang hebben we nog een leuke speelplek
Na het fruit drinken we lekker een beker water
Afscheid vieren bij POV

Lekker dichtbij


Adresgegevens

Feldbiss 210 A
6262 HC Kerkrade

Meer info over de peuteropvang Woelwaters dependance

  • Geopend van 8.45-11.15 uur en van 12.45-15.15 uur
  • Dependance geopend op ma, di, do en vrijdag van 8.30-11.00 uur
  • Gesloten tijdens schoolvakanties en erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er voor de 3 jarigen bijzonder veel aandacht voor de taalontwikkeling. Een rollenspel, gesprekjes voeren, vragen stellen: het daagt uw kind uit om te praten en nieuwe woorden te leren. De locatie biedt themahoeken waar uw kind ongestoord kan spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in zijn spel, zonder daarin te sturen. Wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar volgens een VVE methodiek begeleidt worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

Ook bij de dependance van peuteropvang Woelwaters werken we met de VVE methodiek Speelplezier. De dependance werkt samen met basisschool De Schatkist om ook op deze locatie de kinderen een vliegende start te geven.

De 2 jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 2,5 uur in een peutergroep als het twee jaar is. Heeft u een verwijzing vanuit het consultatiebureau dan kan uw kind vanaf 2,5 jaar mits er plaats is vier dagdelen per week komen.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema ontvangt u een ouderbrief met thema informatie. Ook ontvangt u de materialen om thuis een thema gerelateerd knutselwerkje te maken.