Teams op de Schatkist:
Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Altijd een vertrouwd gezicht


“Als pedagogisch medewerker ben ik op BSO Woelhonk in Bleijerheide verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en het begeleiden van de kinderen. Dat is super leuk. Zeker als je ziet hoe ze groeien. Contact met elkaar vinden we belangrijk. We bespreken bijvoorbeeld de schooldag met de kinderen, en eten en drinken samen.”

“Belangrijk is dat de kinderen zich bij ons thuis voelen. Dat ze hier graag zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld hier huiswerk maken als ze dat hebben, om maar iets te noemen. Of anders gezellig meedoen aan de activiteiten. Wij leggen de kinderen in elk geval niks op.”


Dian Peters Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


Wordt gevuld


Ibtissame Raqui Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


Ik ben Maartje Van den Abeelen en ben 32 jaar oud en een trotse mama van een zoontje van 7 jaar. Ik ben al bijna 2 jaar pedagogisch medewerker bij Kinder Opvang Parkstad en doe mijn werk elke dag opnieuw met veel plezier!

Ik vind het belangrijk dat kinderen bij de BSO zich gezien, gewaardeerd, veilig en vertrouwd voelen, maar zeker ook gehoord! Samen maken wij er elke dag een nieuw avontuur van vol gezelligheid, leuke gesprekken, spelletjes of knutselwerkjes of we doen even lekker gek! Maar, ook als er mindere dagen tussen zitten dan zijn we er voor elkaar en eindigen we met een lach!


Maartje van den Abeelen Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Kijk, in de huishoek hebben we ook frietjes
In de leeshoek liggen er genoeg boekjes om gezellig lezen
Kleur sorteren met de krijtjes
Wij mogen ons altijd verkleden
Ons konijnenvriendje Snuf leert de peuters nieuwe woorden
Ook op de gang hebben we nog een leuke speelplek
Na het fruit drinken we lekker een beker water
Afscheid vieren bij POV

Meer info over de peuteropvang de Schatkist

  • Peuteropvang de Schatkist is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 08:15-11:20 uur
  • Ook in schoolvakanties geopend
  • Gesloten tijdens erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er voor de 3 jarigen bijzonder veel aandacht voor de taalontwikkeling. Een rollenspel, gesprekjes voeren, vragen stellen: het daagt uw kind uit om te praten en nieuwe woorden te leren. De locatie biedt themahoeken waar uw kind ongestoord kan spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in zijn spel, zonder daarin te sturen. Wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar volgens een VVE methodiek begeleidt worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

De 2 jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 3 uur in een peutergroep als het twee jaar is. Vanaf 2,5 jaar mogen de kinderen 4 dagdelen komen.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema ontvangt u een ouderbrief met thema informatie. Ook ontvangt u de materialen om thuis een thema gerelateerd knutselwerkje te maken.

Meer info over de buitenschoolse opvang de Schatkist

Bij BSO de Schatkist kunnen we gebruik maken van een inpandige gymzaal. Daarnaast is er een uitdagend leerplein, 2 grote buitenruimtes en is er een podium van school waar we ook gebruik van kunnen maken. De locatie ligt dichtbij speeltuin d’r Prick en voetbalveld Cruyff Court. Diverse mogelijkheden dus voor lekker veel beweging en leuke activiteiten.

BSO de Schatkist is in schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 14:30-18:00 uur
Op woensdag geopend van 11:30-18:30 uur
Voorschools geopend van 07:00-09:00 uur
In vakantieweken geopend van 07:00-18:30 uur