Teams op De Schatkist:
Kinderdagverblijf
Peuteropvang
Buitenschoolse opvang

Altijd een vertrouwd gezicht


“Als pedagogisch medewerker ben ik op BSO Woelhonk in Bleijerheide verantwoordelijk voor de opvang, ontwikkeling en het begeleiden van de kinderen. Dat is super leuk. Zeker als je ziet hoe ze groeien. Contact met elkaar vinden we belangrijk. We bespreken bijvoorbeeld de schooldag met de kinderen, en eten en drinken samen.”

“Belangrijk is dat de kinderen zich bij ons thuis voelen. Dat ze hier graag zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld hier huiswerk maken als ze dat hebben, om maar iets te noemen. Of anders gezellig meedoen aan de activiteiten. Wij leggen de kinderen in elk geval niks op.”


Dian Peters Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik ben sinds 2015 werkzaam bij Kinder Opvang Parkstad. Werken met kinderen is altijd al mijn passie geweest, ik doe het elke dag met alle liefde en plezier. Ieder kind is uniek. Het is zo bijzonder om de ontwikkeling van peuters van dichtbij te beleven en ze hier alle hulp bij te bieden om ze voor te bereiden op de basisschool. Ik vind het belangrijk dat kinderen zich veilig en thuis voelen bij ons, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo. Daar zorgen wij graag samen voor”.


Ibtissame Raqui Pedagogisch medewerker

Altijd een vertrouwd gezicht


Ik ben Maartje Van den Abeelen en ben 32 jaar oud en een trotse mama van een zoontje van 7 jaar. Ik ben al bijna 2 jaar pedagogisch medewerker bij Kinder Opvang Parkstad en doe mijn werk elke dag opnieuw met veel plezier!

Ik vind het belangrijk dat kinderen bij de BSO zich gezien, gewaardeerd, veilig en vertrouwd voelen, maar zeker ook gehoord! Samen maken wij er elke dag een nieuw avontuur van vol gezelligheid, leuke gesprekken, spelletjes of knutselwerkjes of we doen even lekker gek! Maar, ook als er mindere dagen tussen zitten dan zijn we er voor elkaar en eindigen we met een lach!


Maartje van den Abeelen Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Meer info over het kinderdagverblijf De Schatkist

  • Gelegen in basisschool De Schatkist
  • Standaard geopend van 07.00-18.30 uur

Verticale groep
Bij KDV De Schatkist hebben we een verticale groep. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden opgevangen in 1 groep. Het voordeel is dat kinderen de hele KDV periode in 1 groep opgevangen worden en niet hoeven te wennen aan een nieuwe groep als ze de peuterleeftijd bereiken. Peuters vinden het vaak ook leuk om met baby’s te spelen en de jongere kinderen ’trekken zich op’ aan de oudere kinderen. 

Buitenspelen
Kinder Opvang Parkstad hecht grote waarde aan buitenspelen. Buitenspelen is gezond voor kinderen. Bewegen op een natuurlijke manier helpt om op normaal gewicht te blijven, het bevordert de lichamelijke motoriek en het leert kinderen op jonge leeftijd hoe met elkaar om te gaan. ‘Gewoon’ buitenspelen maakt kinderen sociaal sterker. Daarom gaan wij dagelijks naar buiten, ook als het weer minder goed is.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Wij nemen dan ook uitgebreid de tijd voor de dagelijkse wederzijdse overdracht.

Meer info over de peuteropvang De Schatkist

  • Peuteropvang de Schatkist is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00-11:30 uur
  • Ook in schoolvakanties geopend
  • Gesloten tijdens erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er voor de 3 jarigen bijzonder veel aandacht voor de taalontwikkeling. Een rollenspel, gesprekjes voeren, vragen stellen: het daagt uw kind uit om te praten en nieuwe woorden te leren. De locatie biedt themahoeken waar uw kind ongestoord kan spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in zijn spel, zonder daarin te sturen. Wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar volgens een VVE methodiek begeleidt worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

De 2 jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 3 uur in een peutergroep als het twee jaar is. Vanaf 2,5 jaar mogen de kinderen 4 dagdelen komen.

Nauw contact met de gekoppelde basisschool
Alle VVE-locaties hebben een koppelschool. Zowel in het onderwijs als de opvang is er veel aandacht voor eigen ontwikkeling, samenwerken en zelfstandigheid. Er vindt goed overleg plaats tussen de pedagogisch medewerkers van Kinder Opvang Parkstad en de leerkrachten van de koppelschool. Dit maakt de stap naar de basisschool straks klein. Dankzij mooie programma’s en structuren biedt de opvang een herkenbare en vertrouwde omgeving. De pedagogisch medewerkers hebben de directe contacten met de scholen. Hierbij kunt u denken aan het afstemmen van VVE thema’s, organiseren van gezamenlijke activiteiten en vieringen maar daarnaast ook het overdragen van kinderen die gaan starten bij de basisschool. Zij hebben vier keer per jaar een koppeloverleg en bespreken daarbij de doorgaande leerlijn van voor- naar vroegschoolse educatie. Ook maken we afspraken over de invulling en de richting die we in gaan met betrekking tot VVE.

Peuteropvang de Schatkist werkt samen met Basisschool de Schatkist.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema ontvangt u een ouderbrief met thema informatie. Ook ontvangt u de materialen om thuis een thema gerelateerd knutselwerkje te maken.

Meer info over de buitenschoolse opvang De Schatkist

Bij BSO de Schatkist kunnen we gebruik maken van een inpandige gymzaal. Daarnaast is er een uitdagend leerplein, 2 grote buitenruimtes en is er een podium van school waar we ook gebruik van kunnen maken. De locatie ligt dichtbij speeltuin d’r Prick en voetbalveld Cruyff Court. Diverse mogelijkheden dus voor lekker veel beweging en leuke activiteiten.

BSO de Schatkist is in schoolweken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 14:30-18:30 uur
Op woensdag geopend van 11:30-18:30 uur
Voorschools geopend van 07:00-09:00 uur
In vakantieweken geopend van 07:00-18:30 uur