Altijd een vertrouwd gezicht


“Ik werk al bij peuteropvang Woelwaters sinds mijn start bij Kinderopvang Parkstad. Dat is nu tien jaar. Ik ben mentor van een groep kinderen en aanspreekpunt. Voor ouders, maar ook voor instanties m.b.t. bijvoorbeeld logopedie. Stromen de kinderen door naar de basisschool, dan zorgen we voor een ‘warme overdracht’, zodat de basisschool direct kan bieden wat het kind nodig heeft.”

“Ik zie mijn werk absoluut als betekenisvol. Het geeft mij heel veel voldoening. Alleen al het feit dat ouders hun kind bij ons achterlaten betekent heel veel voor mij. Dat vertrouwen in elkaar is erg belangrijk.”


Christa Smorenburg Pedagogisch medewerker

Proef de sfeer

Spelen met de confetti in de exploratiebak
Helpen met het opruimen van de confetti
In de kring
Modeshow spelen voor thema kleding
Op de trampoline in de tuin
Voorbeeldspel in de kring, thema kleding
We zingen voor het eten het liedje "Smakelijk eten"
Genieten als de schommel lekker hoog gaat

Lekker dichtbij


Adresgegevens

Bleijerheidestraat 125
6462 AH Kerkrade

Meer info over de peuteropvang Woelwaters

  • Gelegen aan de Ursulastraat in de wijk Bleijerheide op loopafstand van basisschool Bleijerheide Kerkrade
  • Van maandag t/m donderdag geopend van 8.45-11.55 uur en van 12.30-15.30 uur en op vrijdag van 08.45-11.55 uur
  • Gesloten tijdens erkende feestdagen

Ontwikkelingsgerichte opvang met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
Jonge kinderen leren door te spelen. Ze willen graag groot zijn en bij ‘ de-grote-mensen-wereld’ horen. Dat is hun motief om te leren. Met de ontwikkelingsgerichte VVE methodiek Speelplezier is er voor de 3-jarigen bijzonder veel aandacht voor de taalontwikkeling. Een rollenspel, gesprekjes voeren, vragen stellen: het daagt uw kind uit om te praten en nieuwe woorden te leren. De locatie biedt themahoeken waar uw kind ongestoord kan spelen. De pedagogisch medewerkers begeleiden uw kind in zijn spel, zonder daarin te sturen. Wanneer uw peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, zal het ook in de eerste twee jaar volgens een VVE methodiek begeleid worden. Dat is duidelijk en prettig. Zo maakt uw peuter een vliegende start!

Ook bij de dependance van peuteropvang Woelwaters werken we met de VVE methodiek Speelplezier. De dependance werkt samen met basisschool De Schatkist om ook op deze locatie de kinderen een vliegende start te geven.

De 2-jarigen worden voorbereid op de voor- en vroegschoolse educatie. Uw kind komt twee dagdelen per week van 3 uur in een peutergroep als het twee jaar is. Vanaf 2,5 jaar, mits er plaats is, kan uw kind vier dagdelen per week komen.

Contact met u
Een goed contact met u als ouder vinden wij essentieel. Niet alleen in de dagelijkse wederzijdse overdracht, maar u wordt ook nauw betrokken bij de taalstimulering. Bij elk nieuw thema ontvangt u een ouderbrief met thema informatie. Ook ontvangt u de materialen om thuis een thema gerelateerd knutselwerkje te maken.